Unilevel Kazanç Planı

Unilevel kazanç sistemi, en yaygın ve kolay kazanç sistemidir. Bu sistemde bir kişi altına yeni üye kaydı sınırsız olarak yapılabilir. Sisteme dahil olmuş üye, yeni üyeleri doğrudan kendi alt kademesine ekleyebilir.

Unilevel kazanç sisteminin en büyük avantajı, direkt olarak bir alt kademeye eklenen kişi sayısında sınır olmadığı için, kazançta da bir sınırlama olmamasıdır.

Bu sitemde aynı seviyedeki üyeler, aynı miktarda kazanç sağlarlar. Sadece primler için derinlik sınırlaması vardır. Genellikle 5.-7. derinlik seviyesine kadar olan satış ve üye kazandırımlarından kazanç sağlanır.  Unilevel sisteminde derinlik sınırlaması vardır.

Bonuslar

Sponsor Bonusu: Yeni üye kaydına teşvik etmek için vermiş olduğu primdir.

Kademeli bonus: Üst kademedeki üyenin altındaki her bir üyenin satışından aldığı primdir. Böylece sonsuz bir kazanç döngüsüne girilir.

Hızlı Başlangıç Bonusu: Yeni başlayanlara verilen motivasyon bonusu olarak da nitelendirilen bonustur. Belli bir sürede belirli bir satış hacmini yakalaması için teşvik edilen yeni üyeye bu ek bonus verilir.

İlerleme Bonusu: Bu bonus, sistemde belli bir seviyeye gelmiş kişilere verilen tek seferlik bir primidir.

Performans Bonusu: Üyenin performansına göre network firmasının vereceği ek prim sistemidir.

Liderlik Bonusu:  En üst kademedeki liderlerin teşviki için hazırlanmış bir bonus programıdır. Satışlardan yıllık ya da belli aralıklarla yüzde primi verilir.

Unilevelplanı anlaşılması ve uygulaması kolay, genelike tercih  kullanılan bir sistemdir. Firmanın ve üyelerin kazancı yüksektir. Ek bonus programları ve bonuslar ile yeni üye kazanımı ve satışlar hızla arttırılabilir ve ağ oldukça genişletilebilir.