Network Marketing Kar Payı Dağıtım Sistemi2019-01-22T11:37:27+00:00

Network marketing doğrudan satışın geliştirilmiş bir türüdür.
Doğrudan satış, bir mal ya da hizmetin, tüketicilere yüz yüze bir ilişkiyle ve genellikle de evlerde,
iş yerlerinde ve perakende satış noktası olmayan yerlerde, bir distribütör tarafından
tanıtılarak pazarlandığı bir satış yöntemidir.

Klasik pazarlamalarda ürün aracılar vasıtası ile satılır. Bu sistemde ise aracılar yerine alt
network temsilceri yer aldığı için bu ara birimlere giden para danışmanlara dağıtılır.
Başka bir ifade ile network marketing, bir kişinin %100 çabası yerine, yüz kişinin %1‘lik çabasıyla para kazanabilmek mantığı ile hareket eder. Kar paylarının dağıtımı ise seçilen plana göre farklılık gösterir.